Komunikacja zespołowa – grupowa, wady i zalety…

W dzisiejszym artykule pragnę przedstawić Wam Drodzy Czytelnicy cechy ujemne i dodatnie  pracy w zespole, grupie, oraz o korzyściach przemawiających za pracą zespołową.

JAKIE KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄ ZA PRACĄ ZESPOŁOWĄ?

Wspólna praca pomnaża energię, zapał do pracy oraz wzmaga kreatywność i zdolności twórcze – zachodzi zwiększenie przepływu informacji, pomysłów, reakcji zwrotnych.

Komunikacja w dobrym zespole jest interaktywna, dzięki czemu pracownicy mogą wspólnie rozbudowywać pomysły, dodając nowe sugestie oraz okazując zainteresowanie dla ich opinii i zdania.

 Zaspokajana jest potrzeba przynależności do grupy, możliwość podjęcia odpowiedzialności za kogoś i coś innego, w tym sukces współpracowników i całej grupy pracowników.

 Szybko nadchodzi pomoc w kłopotach – członkowie zespołu są bardziej skłonni do ofiarowania pomocy, nawet gdy się ich o to nie prosi.

 Razem wykorzystuje się mocne strony ludzi, elastyczniej zarządza talentami.

 Indywidualny sukces jest doceniany przez całą grupę, bo służy jej sukcesowi, a porażka podzielona przez liczbę członków zespołu jest mniej bolesna.

 Pewne zadania tylko zespół może szybko i efektywnie wykonać.

Minusy pracy zespołowej:

Ludziom trudno jest ze sobą współpracować, gdyż nie widzą barier, przeszkód i zakłóceń w komunikowaniu się z innymi, a to sprawia, że nie potrafią zrozumieć ich punktu widzenia, wczuć się w jakąś sytuację, więc rodzą się trudności, które dla dobra wspólnych celów  trzeba rozwiązywać.

W skutecznym budowaniu zespołu kluczową rolę odgrywa umiejętność porozumiewania się z innymi.

Czym cechuje się trenerski styl komunikacji grupowej i międzygrupowej?

Styl trenerski ( coaching ) – Najbardziej rozwijający zespół, lider koncentruje się na słabych i mocnych stronach każdego członka zespołu i wspiera jego rozwój. Deleguje zadania i zachęca do pracy z uwzględnieniem kompetencji każdej osoby.

Wyżej wymieniony styl Drodzy Czytelnicy jest kolejnym stylem z rodzaju komunikacji grupowej i między grupowej, jest to styl najbardziej rozwijający zespół.

 Lider koncentruje się na słabych i mocnych stronach każdego członka zespołu i wspiera jego rozwój. Deleguje zadania i zachęca do pracy z uwzględnieniem kompetencji każdej osoby.

Stara się wiązać cele osobiste pracownika z celami organizacji. Patrzy przyszłościowo, przewidując to, jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości. Dzięki temu, pracownicy czują, że mają przestrzeń w firmie dla realizacji swoich potrzeb.

Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to spróbuj tego.

Styl ten buduje lojalność w zespole, jednakże tam, gdzie zabraknie np. odpowiedniego wynagradzania, może owocować budowaniem silnych i kompetentnych jednostek dla konkurencji.

Od lidera styl ten wymaga dużego zaangażowania w każdego członka zespołu i nie skupiania się na najsilniejszych pracownikach.

Minusem jest sytuacja w której energia lidera skierowana jest na budowanie kompetencji u osób najgorzej radzących sobie z pracą.

Przy tym stylu mogą zdarzać się też takie sytuacje, w których lider pracuje nad zwiększeniem efektywności pracownika niewspółmiernie do korzyści, które pracownik przynosi.

źródło: Daniel Goleman

 

 

Rozmowy, relacje między ludzkie według internautki, co pisze na ten temat?

Pozwoliłam sobie opublikować post p. Agnieszki Gątarczyk ze względu na bardzo zbliżony temat, który opisuję na moim blogu, a który jest interesujący z punktu widzenia rozmów i nawiązywania kontaktów między ludźmi.

Relacje międzyludzkie są niedocenianą sferą w naszym życiu. Zdajemy sobie z nich sprawę, znamy różnych ludzi, lubimy ich bardziej lub mniej, ale nie traktujemy relacji z nimi jako ważniejszych niż np. sukcesy. Czy dla utrzymania jakiejś relacji jesteśmy gotowi się poświęcić i zrezygnować z czegoś dla nas ważnego?

Czy popularne hasła „wyścig szczurów” czy „po trupach do celu” nie stają się naszym usprawiedliwieniem dla rezygnowania z relacji? A może wewnętrzne przekonanie, że „jestem do niczego i nic nie potrafię” powoduje, że jako pierwsi wycofujemy się i unikamy relacji?


A co takiego dają nam relacje? Może to, że mogą one stać się źródłem nowej unikalnej wiedzy (np. jak inni odnoszą sukces) czy źródłem wiedzy o nas samych (nowy obraz jako skutek nowych relacji).

Relacje mogą nauczyć nas, że ludzie są różnorodni i są wśród nich tacy, którzy szukają tego, co możemy im zaoferować. W dzisiejszym świecie bez relacji nie możemy prawidłowo funkcjonować.

Właściwie to współczesny świat wymusza, byśmy mieli wiele relacji. Im więcej tym lepiej, bo świat powinien wiedzieć, że istniejemy i w czym jesteśmy dobrzy. Nasza dobra reputacja może otworzyć nam drogę do ciekawej pracy.

Obecnie młodzi ludzie, w przeciwieństwie do starszych, nie mają problemu z budowaniem relacji, jeśli chodzi o chęci, śmiałość czy podejście. Brakuje im tylko dobrych wzorców w nawiązywaniu kontaktów, w podtrzymywaniu rozmowy, w budowaniu zaufania do drugiego człowieka. Świat, szczególnie mediów, dostarcza raczej tych złych.

A co z sukcesami? Czy da się osiągnąć sukces bez relacji? Z pewnością, ale raczej będzie on krótkotrwały.

autor: Agnieszka Gątarczyk

Czy tak nie jest w obecnym, współczesnym życiu? może się mylę?, proszę, wyprowadźcie mnie z błędu myślenia i wpiszcie w komentarzu, że się mylę, że są ludzie uczciwi, sprawiedliwi, którym można zaufać, czy uwierzycie mi, że mam lat 58 i nigdy w życiu nie miałam prawdziwej koleżanki?, wiecie dlaczego? bo NIGDY NIKOMU NIE UFAŁAM NA 100%, ot tak jest, że w każdej osobie znajduję „coś” co nie pozwala mi zaufać, ale nie poddaję się, wierzę, że jeszcze będę miała serdeczne grono przyjaciół.

Jak rozmawiać z dziećmi od 0 – 4 lat ?

Dzisiaj Drodzy Czytelnicy pragnę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziedziny komunikacji, czyli rozmów z malutkimi dziećmi. Wiedzę czerpałam ze swojego doświadczenia życiowego, sięgając pamięcią wstecz, gdy dzieci moje były małe, więc doświadczenie z tego okresu opisałam w poradniku p.t. ” Rozmowy Międzyludzkie od 0 – 100 lat ”  część I  „Jak rozmawiać z dziećmi od 0 – 4 lat” do przeczytania którego Serdecznie Zapraszam. Nadmieniam, że wiadomości w poradniku nie są radami lecz luźnym zapisem własnych doświadczeń wychowawczych, które możesz Drogi Czytelniku tylko poczytać, a jeśli Ci się spodobają to także wdrożyć w swoje życie. Jeśli chociaż kilka zdań wywoła uśmiech na Twojej twarzy Droga Czytelniczko/Czytelniku to będzie mi niezmiernie miło. Proszę kliknij na okładkę poradnika w panelu bocznym i pozostaw swój adres e-mail na który prześlę Ci poradnik, pierwszych 50 egzemplarzy przesyłam w formacie PDF  i w formie papierowej na podany adres e-mail za darmo.

Jakie są cechy charakterystyczne komunikacji w stylu autorytarnym, wizjonerskim?

Dzisiaj Drodzy Czytelnicy napiszę o autorytarnym ( wizjonerskim ) stylu komunikacji. cropped-5.jpg

Styl autorytarny (wizjonerski):

Główna idea: chodźcie za mną…

Plusy:

– najbardziej efektywny styl z punktu widzenia biznesu, oparty o wizję do której dąży zespół, lider mobilizuje członków zespołu do realizacji konkretnego celu, nie ingeruje jednak w to jaką drogą podążą;

– członkowie zespołu czują się bardzo ważni, ponieważ mogą samodzielnie konstruować swoje zadania, wiedzą również jakie są kryteria oceny ich pracy;

Minusy:

– nie każdy lider może wdrożyć ten styl, cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu:

lider musi być osobą z charyzmą, zaangażowaniem, musi być autorytetem dla zespołu, musi umieć jasno i precyzyjnie określić cele stojące przed zespołem, musi umieć inspirować;

Czy istnieje więc uniwersalna recepta na efektywne zarządzanie zespołem?

Z pewnością każdy menadżer musi dobrać styl odpowiedni do jego indywidualnych preferencji, wybrać z istniejących teorii te elementy, które w jego przypadku sprawdzą się najlepiej.

Nie bez znaczenia są również członkowie zespołu i ich oczekiwania co do lidera. Najważniejsze na początku pracy z zespołem jest dokładne poznanie członków, przedstawienie zasad oraz celu do którego ma dążyć zespół.

źródło: www.wikipedia.org

Jaki jest styl afiliacyjny ? Czym się cechuje ?

Jaki jest styl afiliacyjny ? Czym się cechuje ?

Styl afiliacyjny:

 

Manager preferujący afiliacyjny styl zarządzania nastawiony jest na ludzi i budowaniu harmonii i zrozumienia w zespole. Bardzo ważna jest tu komunikacja i unikanie nadmiernej ilości procedur. Manager wspiera zespól, chwali, daje pozytywne informacje zwrotne, pomaga. Premiuje się tu aktywność i pomysłowość pracowników. Efektem takiego stylu jest większa kooperacja, zaangażowanie, zaufanie i lojalność wobec szefa i zespołu.

Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to ludzie przede wszystkim.

Lider by mógł zarządzać w tym stylu musi być empatyczny, mieć ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, być uważny na wszelkie problemy i konflikty, które mogą się pojawić. Nie może też unikać negatywnego feedbacku dla pracowników o co nie trudno, kiedy lider stawia na harmonię i dobrą atmosferę.

Styl ten sprawdzi się w większości zadań (zwłaszcza przy pracy w stresie) i jest niezwykle efektywny, pod warunkiem, że pracownicy są kompetentni, a cele do osiągnięcia jasne. Bez tych zmiennych styl ten może prowadzić do chaosu(za dużo pomysłów i metod, za mało działania), obniżenia efektywności (wspieranie i pobłażanie niekompetentnemu pracownikowi), rozleniwienia pracowników (brak procedur, wspierająca postawa szefa odciążającego pracowników).

 autor: Daniel Goleman

Czym cechuje się styl demokratyczny w rozmowach między ludźmi ?

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, znamy już style komunikacji, więc dzisiaj szerzej opiszę jeden z nich :

 

styl demokratyczny

W demokratycznym stylu zarządzania liczy się zdanie każdego pracownika. Decyzje podejmowane są w porozumieniu z pracownikami i po wysłuchaniu ich opinii na temat danego problemu.

Szef szanuje zdanie swoich pracowników i słucha ich pomysłów dotyczących rozwiązania problemu czy wprowadzenia udoskonaleń czy usprawnień. Dzięki temu każdy pracownik czuje się ważny i bierze odpowiedzialność za rozwój firmy, przedsięwzięcia i efekt wprowadzanych zmian.

 

Lider demokratyczny musi umieć dobrze słuchać, nie może uważać, że zna się na wszystkim lepiej niż pracownicy, musi być otwarty na ich pomysły i idee.

Minusem takiego stylu prowadzenia zespołu jest konieczność przedyskutowywania każdego problemu, co może wydłużać czas podejmowania decyzji – zwłaszcza wtedy, kiedy liderowi zależy na konsensusie i zadowoleniu wszystkich pracowników i wzięcia pod uwagę oraz wyjaśnienia każdej wątpliwości.

Dlatego też, styl ten, choć sprzyja budowaniu atmosfery zrozumienia i sprzyja redukcji błędów, nie zawsze będzie dobrze sprawdzał się w sytuacjach w których potrzebna jest szybka decyzja (np. sytuacje kryzysowe) oraz tam, gdzie firma musi błyskawicznie reagować na zmiany na rynku.

lider 6 stylów zarządzania według Daniela Golemana

Czy miłość wpływa na jakość rozmów z ludźmi ?

Dzisiejszy wpis jest ciekawostką żywcem ściągniętą z internetu, tak ujmującą, że dzielę się nią z Wszystkimi moimi Czytelniczkami i Czytelnikami:

List Albert Einsteina do córki o uniwersalnej sile jaką jest Miłość

albert einstein

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, Lieserl, córka sławnego geniusza, przekazała Uniwersytetowi Hebrajskiemu 1400 listów napisanych przez Einsteina z zastrzeżeniem, aby nie publikować ich treści dopóki nie minie 20 lat od jego śmierci. Oto jeden z nich, napisany do Lieserl Einstein.
… Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo niewielu mnie zrozumiało, a to co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem.
Proszę cię, abyś strzegła tych listów tak długo jak to konieczne, przez lata, dekady, aż społeczeństwo będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to co wyjaśniam poniżej.
Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd, nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne, stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi we wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana.
Tą uniwersalną siłą jest MIŁOŚĆ.

87367_serce_piorko_milosc
Naukowcy, szukając jednolitej teorii wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile.
Miłość jest Światłem, które oświetla tych, którzy ją dają i przyjmują.
Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie czują się przyciągani do innych.
Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w jej ślepym egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia.
Dla Miłości żyjemy i umieramy.
Miłość jest Bogiem, a Bóg jest Miłością.
Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie. To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy, być może dlatego, że boimy się miłości, ponieważ jest jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega woli człowieka.

miłość-2
Aby uczynić miłość widzialną, dokonałem prostego podstawienia w moim najsłynniejszym równaniu.
Jeżeli zamiast E=mc2, przyjmiemy, że energia potrzebna do uzdrowienia świata może być otrzymana poprzez miłość pomnożoną przez podniesioną do kwadratu prędkość światła, dojdziemy do wniosku, że miłość jest najbardziej potężną siłą jaka istnieje, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń.
Po tym jak ludzkość poniosła klęskę, chcąc wykorzystać i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili siebie innym rodzajem energii…
Jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą czującą istotę, która go zamieszkuje, miłość jest jedyną odpowiedzią.
Może nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby stworzyć bombę miłości, wystarczająco potężną, aby całkowicie zniszczyć nienawiść, egoizm i chciwość, które dewastują naszą planetę.
Jednak, każdy człowiek nosi w sobie mały, lecz potężny generator miłości, którego energia czeka na uwolnienie.
Gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną energię, moja kochana Lieserl, potwierdzimy, że miłość pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko przeniknąć, ponieważ miłość jest kwintesencją życia.
Głęboko żałuję, że nie byłem w stanie wyrazić tego, co jest w moim sercu, które cicho bije dla ciebie przez całe moje życie. Być może za późno na przeprosiny, ale ponieważ czas jest rzeczą względną, muszę ci powiedzieć, że kocham cię i dzięki Tobie dotarłem do ostatecznej odpowiedzi!
Twój ojciec Albert Einstein.

Czy miłość wpływa na jakość rozmów między ludźmi?, oczywiście, każdy może odpowiedzieć sobie sam jak jest w jego przypadku, ale ja, kobieta trzech miłości (włącznie z pierwszą w wieku 15 lat) twierdzę, że tak, dlaczego? NIECH TO POZOSTANIE MOJĄ SŁODKĄ TAJEMNICĄ…

Jak należy poprawnie komunikować się w grupie – ciąg dalszy…

Aby poprawnie  porozumiewać się w grupie i między grupami należy wiedzieć jakie są style komunikacji, w poprzednim artykule napisałam o stylach komunikacji wspierającej, natomiast dzisiaj Drodzy Czytelnicy przedstawię Wam style komunikacji obronnej :

  • Kontrola : Ocenianie – osądzanie innych osób. Na to, że traktujesz z dezaprobatą osobę, wskazują słowa lub ton wypowiedzi. „ No wiesz ?, to nie jest dobry pomysł”.
  • Kontrola to próba dominowania lub zmieniania innych osób, naciskanie, aby realizowano sprawy po twojemu.

       – Strategia  –  próba manipulowania innymi osobami, wysługiwanie się do osiągania swoich celów, np. ” czy nie uważasz, że będzie lepiej, jeśli zrobimy to jutro ?

     – Neutralność – nie dbanie o samopoczucie innych, np. ” nie mam czasu na rozmowy, sprowadzanie rozmowy na poziom formalnej, bezosobowej wymiany informacji.

          – Pewność – zachowywanie się jak wszystkowiedzący, jakby ten sposób zrobienia np. projektu był jedyny i prawdziwy, np. „mamy projekt do wykonania, więc zróbmy to tak…”.

        – Wyższość – zwiększanie różnic statusu, sprowadzanie rozmowy na poziom formalnej, bezosobowej wymiany informacji.

Drodzy Czytelnicy, rozpoczęłam kilka wątków z dziedziny komunikacji międzyludzkich w tym celu, aby zaznajomić Was z tematem, teraz będę  rozwijać poszczególne aspekty Rozmów Międzyludzkich w kolejnych artykułach,  osoby chcące zgłębić temat                                              Zapraszam serdecznie do czytania …

 

 

      
         

         

Jak należy poprawnie komunikować się w grupie ?

Zanim napiszę o poprawnej komunikacji grupowej i między grupowej chcę dodać, że istnieje również  komunikacja intra personalna (wewnątrz osobowa) o której nie wspomniałam w jednym z wcześniejszych artykułów, a która też jest ważna z punktu widzenia osób interesujących się komunikacją. Komunikacja intra personalna polega na „komunikowaniu się z samym sobą”.

Komunikacja grupowa i między grupowa to nadawanie i wymiana informacji pomiędzy grupami ludzi, z których  każde może być zarówno nadawcą jak i odbiorcą, również medialne komunikowanie, które polega na  transmitowaniu informacji pomiędzy dwoma bądź kilkoma grupami jednostek jest komunikacją grupową lub między grupową. 

Celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. 

To ogólna definicja, którą przedstawiam Wam Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, natomiast jak poprawnie komunikować się w grupie to nie jest temat na jeden artykuł, dlatego dzisiaj wymienię tylko najważniejsze aspekty.

Funkcjonowanie w grupie zależy od poczucia więzi między ludźmi, utożsamiania się z całym zespołem ludzi i zadaniami wykonywanymi na co dzień (w szkole, na uczelni, w pracy).

Warto zatem zwrócić uwagę na to, czy zachowania i styl komunikacji w grupie mają charakter obronny czy wspierający. Styl wspierający umacnia grupę i korzystnie wpływa na jej rozwój, natomiast styl obronny może wywoływać wiele negatywnych skutków.

W związku z tym, że dzisiaj piszę o poprawnej komunikacji w grupie wymienię style wspierające:

Styl demokratyczny – liczy się zdanie każdej osoby (np. pracowników, studentów etc.).

Styl afiliacyjny – nastawiony jest na ludzi i budowanie harmonii i zrozumienia w zespole.

Styl autorytarny – wizjonerski – uważany jest za jeden z najbardziej efektywnych stylów z biznesowego punktu widzenia. Oparty jest na tworzeniu wizji do której zespól ma dążyć i mobilizowanie zespołu, by ten cel został osiągnięty.

Styl trenerski ( coaching ) – Najbardziej rozwijający zespół, lider koncentruje się na słabych i mocnych stronach każdego członka zespołu i wspiera jego rozwój. Deleguje zadania i zachęca do pracy z uwzględnieniem kompetencji każdej osoby.